Juridische kennisgevingen

Identiteit van de sprekers.

Eigenaar:

Nailish Belgium
Cristinne Nails Art

BTW: BE0727530583

Langedijk 11

2430 Vorst-Laakdal /  BELGIË

Téléphone: 0032 491935827
E-mail : 
contact@nailish.be

Publicatiebeheerder: Cristinne Nails Art

host:

SARL OVH

Adres: 140 quai de Sartel - 59100 RUBAIX - FRANKRIJK

Tel: 0899 701 761 - Fax: 03 20 20 09 58

Mail: support@ovh.com - Website: www.ovh.com

Foto's: foto's VANGARDIS PHOTO

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site.

Het gebruik van de website www.nailish.be impliceert de volledige en volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site www.nailish.be worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

De website www.nailish.be wordt regelmatig bijgewerkt. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: zij leggen zichzelf echter op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis mee te nemen.

Beschrijving van de services.

Het doel van de website www.nailish.be is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

NAILISH streeft ernaar om de website www.nailish.be zo accuraat mogelijk te informeren. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, zowel door hemzelf als door externe partijen die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.nailish.be is alleen voor informatiedoeleinden en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.nailish.be niet uitputtend. Ze worden onderhevig aan wijzigingen nadat ze online zijn gegaan.

Contractuele beperkingen.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.
De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een browser van de nieuwste generatie up-to-date

Intellectuele eigendom.

NAILISH is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de rechten om alle elementen die beschikbaar zijn op de site te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's en pictogrammen.
Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de middelen of het gebruikte proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: NAILISH.
Elk ongeautoriseerd gebruik van de site of enig element dat het bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestrijding van namaak en piraterij van intellectuele-eigendomsrechten.
 
Beperkingen van aansprakelijkheid.
 
NAILISH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de NAILISH-site en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties in punt 4, ofwel het uiterlijk van een bug of een incompatibiliteit.
NAILISH kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van marktwaarde of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site www.nailish.be.
Alle foto's op de site zijn niet contractueel.
De technische kenmerken van de producten kunnen op elk moment worden gewijzigd.
De indicaties en voorschriften worden vastgesteld per 01/01/2018.
Beheer van persoonlijke gegevens.
In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 December 1992 was de site voorwerp van een verklaring bij de Gegevensberschermingsautoriteit.
 
Ter gelegenheid van het gebruik van de site www.nailish.be, kan worden verzameld: de URL van de links waardoor de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site www.nailish.be, de dienstverlener van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruiker.
In ieder geval verzamelt NAILISH persoonlijke informatie over de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten aangeboden door de site www.nailish.be. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van de feiten, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Het is vervolgens aan de gebruiker van de site www.nailish.be verplicht om deze informatie al dan niet te verstrekken.
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 December 1992, hebben alle gebruikers recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonsgegevens. Betreffende hem, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek te doen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.
Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.nailish.be wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht aan enige ondersteuning aan derden. Alleen de veronderstelling van de verwerving van NAILISH en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site www.nailish.be.
 
Hypertekstkoppelingen en cookies.
 
De website www.nailish.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met NAILISH-autorisatie. NAILISH heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit.
De navigatie op de site www.nailish.be zal waarschijnlijk de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet toestaat, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site mogelijk te maken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmeldingen mogelijk te maken.
 
De weigering om een ​​cookie te installeren kan leiden tot de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:
Onder Internet Explorer: tooltab / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Valideer op Ok.
Onder Netscape: tabblad Bewerken / Voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies uitschakelen. Valideer op Ok.
Toepasselijk recht en toekenning van jurisdictie.
Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.nailish.be is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Exclusieve bevoegdheid wordt verleend aan de bevoegde rechtbanken van Bergen (België).
 

De belangrijkste betrokken wetten.

8 DECEMBER 1992. - Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.